Mobile menu

Функції класного керівника

Зміст роботи класного керівника має характер різнопланової творчості особистісно-розвивальної взаємодії, в якій реалізуються мета, цілі й завдання виховної роботи, мотиви діяльності суб'єктів і принципи виховання.

Більш узагальнено функції класного керівника можна визначити так:

• діагностична (проведення аналізу виховної роботи, діагностика рівня розвитку колективу, міжособистісних стосунків, мотивів діяльності учнів, умов сімейного виховання, джерела позитивного та негативного впливу на учнів);

• організаторська (полягає в наданні необхідної допомоги органам учнівського самоврядування, творчим групам, радам справ в організації життєдіяльності групи, залучення учнів до різноманітних видів діяльності);

• прогностична (класний керівник прогнозує розвиток учнів, учнівського колективу, визначає стратегію виховної роботи з ними);

• конструктивна (передбачає відбір видів і змісту виховної роботи, її форм, технологій виховного процесу, планування виховної роботи);

• комунікативна (сприяє створенню доброзичливого мікроклімату у класі, що впливає на підвищення статусу окремих членів колективу і забезпечує позитивні зміни в міжособистісних стосунках);

• організаційно-координаційна (класний керівник сприяє залученню громадськості, батьків до виховання учнів, до спільних з ними творчих справ, до ділових та особистісних контактів, зосереджує інформацію щодо виховного впливу різних установ, організацій, налагоджує контакти між ними).